Kontakt

Öppenvårdsmottagning
0498-26 89 90

Mottagningssamordnare
Åsa Nygren
0498-20 42 25

Besöksadress
Norra Hansegatan 4, Visby

Malin Hallin
Enhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beroendemottagning

Beroendemottagningen är en del av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Arbetet utgår från värdegrunden personcentrerad vård.

På beroendemottagningen behandlas missbruksproblematik och beroendesjukdomar. Våra insatser ges utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de aktuella tillstånden.

I beroendemottagningens insatser ingår LARO - Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, som bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:1.

Beroendemottagningen arbetar i nära samarbete med socialtjänstens beroendeenhet vuxengruppen.

Så gör du för att komma till Beroendemottagningen
För att komma till Beroendemottagningen behövs remiss från primärvårdsläkare, socialtjänsten eller en egenvårdsremiss.