Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Säker på cykel

Att cykla ska vara säkert, roligt och enkelt! För att du ska känna dig trygg i trafiken arbetar vi för en trafiksäker miljö på Gotland. Bland annat förbättrar vi tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter med upphöjda gång- och cykelvägar och säkra korsningar. Men det är också viktigt att cykla säkert – och då handlar det om att följa trafikreglerna och att utrusta din cykel på rätt sätt.

Det viktigaste i trafiken är att visa hänsyn till dina medtrafikanter. Trafikreglerna finns till för att underlätta samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som rör sig i trafiken. Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar. Du får inte cykla på trottoaren eller på gångbanan, och på cykelbanor gäller högertrafik. För gemensam gång- och cykelväg bör du som cyklist färdas till höger, varna med signal vid omkörning och anpassa hastigheten till vad trafiksituationen kräver. På obevakade cykelpassager har du väjningsplikt mot bilar och andra fordon, och du har även väjningsplikt om du svänger in på en väg från en cykelbana.


Bild: Trafikverket

Det är viktigt att du har rätt utrustning på din cykel och att du sköter den rätt. Genom regelbundet underhåll av din cykel ökar både säkerheten och trivseln samtidigt som behovet av kostsamma reparationer minskar.

Enligt lag måste din cykel vara utrustad med ringklocka och broms. Det kan också vara bra att ha kedjeskydd, och att använda dubbdäck när du cyklar på vintern.

Extra viktigt är det att du syns ordentligt i mörkret. I mörker måste cykeln ha lykta med vitt eller gult ljus fram, lykta med rött ljus bak, vit reflex fram och röd reflex bak samt orangegula eller vita reflexer åt sidorna. Det kan också vara bra att komplettera med en reflexväst.