Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boge Anex 2:1 Församlingshem och fd skola

Skoltomten ligger granne med kyrkan i Boge. Skolan är placerad i fastighetens södra del med en öppen plan framför.

Ett antal större lövträd ger skolgården karaktär.

Byggnaden har ett enkelt uttryck utan några arkitektoniska utsvävningar.