Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetspraktik och andra arbetsmarknadsinsatser

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper våra arbetsmarknadshandläggare och praktiksamordnare inom arbetsmarknadsenheten arbetssökande på Gotland att hitta praktik-, arbetsträningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Region Gotlands egna verksamheter.

Till Region Gotlands sida om arbetsmarknadsinsatser