Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro Hejnum

Vid kyrkan finns en smäcker stenvalvsbro uppförd 1922 av brobyggare Hjalmar Svensson från Källunge.

Bron är byggd i ett spann och har en spännvidd på 12,5 meter.