Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ammor 2:1 Västergarns fiskeläge

I Västergarn (Ammor 2:1) finns ett tjugotal bodar av varierande utformning som idag fungerar som fritidsbostäder.

Av de två putsade stenbodarna är den ena ett salteri. Övriga är enkla träbodar med stående regelverk.

Hamnen ligger omedelbart norr om Västergarns lanthamn vars brygga bildar den södra vågbrytaren.

I socknen finns också Bibos fiskeläge och ett numera försvunnet fiskeläge -Skansen vid Skansudde.