Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väderkvarnar Viklau

Viklau är sannolikt den socken där vattenkvarnar varit mest dominerande.

Fyra kvarnplatser av fem har haft vattendrift.

De vattendrivna kvarnarna stod för hela produktionen från 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet, då en väderkvarn uppfördes på gården Vikare. Detta är den enda av kvarnarna som finns bevarad idag.