Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugner Viklau

Viklau ligger i den norra utkanten av det centrala produktionsområdet för kalk på Gotland.

I socknen finns rester efter tre kalkugnar.

Den bäst bevarade, med meterhöga murar, finns i skogen en kilometer väster om kyrkan.