Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:3 Skola

Väskinde gamla skola byggdes i traditionell stil, i kalksten 1848.

Den uppfördes som en förstorad parstuga i 1½-plan med brant tegelklätt sadeltak.

Fastigheten ligger vid kyrka och är omgiven av vägar i tre olika riktningar.

I norr finns fruktträdgård med en del äldre frukträd och en före detta lärarbostad. Skolan är idag pastorsexpedition.

Den nya skolan

Nya skolan förlades norr om lärarbostaden på en ny fastighet Väskinde Prästgården 1:3. Första delen uppfördes 1958.

Den har därefter byggts ut och getts komplementsbyggnader i olika utförande.

Idag finns sju byggnader på fastigheten, däribland byggnad för fritidshem och förskola.

Skolan och fritidshemmen har lokalerna tillsammans.

I direkt anslutning till skolan ligger förskolan.

I skolan finns eget tillagningskök där all mat lagas till förskolan och skolan.

På gården finns lekredskap, klätterväggar, hinderbanor, fotbollsplaner och stora ytor för fri lek.

En sportbod finns på skolgården som innehåller det mesta av idrotts- och lekredskap.