Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Vänge

Kalkbränningen har haft viss betydelse för socknen och det har funnits ett tiotal ugnar.

Vid Kyrkljuves fanns en kalkugn som anlagts innan 1733.

Den som var senast i produktion var den vid Vivungs, väster om Buttle järnvägsstation. denna lades ner på 1930-talet.