Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge: Kyrkjuves 1:5 Skola

En obetydligt förändrad skola från början av seklet med stora fönster åt norr.

Sedan 1997 drivs här konstprojektet Skolbänken, i de före detta skollokalerna, skolgården och parken.