Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge: Bjärges 1:55 Missionshus och orgelmuseum

Detta tidigare missionshus byggt är sedan 1996 ett orgelmuseum till minne av Alfred Cedergren.

Alfred Cedergren var välkänd orgelbyggare i Vänge i början av 1900-talet.