Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Båtmanstorp

I mitten av 1600-talet organiserades de första båtsmansrotarna på Gotland. Deras torp var ofta i trä.

1840 fastställdes nya byggnadsregler för båtmanstorpen på Gotland.

Däri förordnades att såväl boningshus som fähus med lada skulle uppföras av kalksten.

Varje rote skulle underhålla en båtsman.