Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde Nygårds 1:244 Fridtorps barnhem

På initiativ av prinsessan Eugené uppfördes 1866 ett barnhem för gossar i en putsad envånings byggnad intill nedfarten till Fridhem.

Vid sekelskiftet 1900 uppfördes en större byggnad som barnhem för flickor. Barnhemmet var delvis självförsörjande genom att barnen fick praktisk undervisning i jordbruk och skogskötsel.

För verksamheten uppfördes också brygg- och tvättstuga, föreståndarinnebostad, lärarbostad samt ladugård och hönshus.

Verksamheten upphörde 1947.

Sommartid hyrs byggnaderna ut för olika verksamheter. 

KÄLLA: Västerhejde hembygdsförening