Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Suderbys 1:40 Suderbys Herrgård

En större gårdsmiljö med huvudbyggnad uppförd på 1860-talet samt ett stort antal ekonomibyggnader och ursprungligen tillhörande torpställen.

Vid storskiftet 1820 flyttades gården från sitt ursprungliga läge vid Toftavägen till nuvarande plats.

Under en period drevs jordbruket som Lantbruksskola med så kallade ”frilärlingar”.

Sedan 1988 fungerar gården som hotell och konferensanläggning.

KÄLLA: Västerhejde hembygdsförening.