Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle skola

Buttel skola är  en 1½-plans kalkstensbyggnad i en traditionell stil.  I väster ligger den före detta lärarbostaden.

Byggnaden har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad.

Tomten är öppen i sin västra del, i den östra mot kyrkan större lövträd och buskar.

I fastighetens sydöstra hörn ligger ett ditflyttat f d sockenmagasin, en vacker träbyggnad från 1859.

Fastigheten är belägen omedelbart väster Buttle kyrka.Sedan skolan lades ner har byggnaden använts som församlingshem.