Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall kyrka

Långhus och kor är de äldsta delarna av Hall kyrka. Dessa uppfördes på gränsen mellan romansk och gotisk stil under 1200-talets andra fjärdedel. Något senare tillkom tornet i väst.

Interiört finns väggmålningar och en dopfunt bevarade från medeltiden.

Den befintliga kyrkogårdsmuren är medeltida men har varit betydligt högre, vilket man kan se i anslutningen mot stigluckorna.