Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Hägvards Båtmanstorp

1938 bestämdes att rotehållarna skulle ersätta det gamla båtmanshållet i Hall med ett nytt. Torpet flyttades från Medebys till Hägvards där 4 tunnland mark avsattes för ändamålet.

Byggnaderna som var färdiga 1839 bestod av en manbyggnad med faltak och ett fähus i trä med faltak.

Manbyggnaden finns ännu kvar.