Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Djaupvik Rågåkre 1:2K Fiskeläge

Cirka 1 kilometer söder om Hammarsbodar utefter kusten i en vik i norrläge ligger fiskeläget Djaupvik.

Här finns en dryg handfull träbodar från 1800-talet och 1900-talet samt båtbod.

En bandtun omger fiskeläget och det finns en brygga.

Lägets placering i den djupa viken samt välbevarad bebyggelse utan synliga arrangemang för sommarboende innebär att läget ger en god bild av ett fiskeläge från första hälften av 1900-talet.