Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Kräklingbo

Vid Hajdeby 1:38 står Kräklingbos enda kvarvarande kvarn.

Av de fyra väderkvarnar och de tre vattenkvarnar som var i bruk i slutet av 1800-talet finns bara detta kvarnhus i sten efter en hättkvarn kvar.

Redan vid kvarninventeringen 1971 var denna kvarn kraftigt förfallen. Kvarnaxeln ligger på marken öster om kvarnen.