Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkungnar Kräklingbo

I Kräklingbo har nio kalkugnar funnits. Alla dessa var uppförda under 1700- och 1800-talen.

I redovisningen efter inventeringen 1931 blev åtta av dessa uppmätta.

Högst var kvarnen vid Hejdeby med en höjd på 4,8 m.

Den anlades kring 1875 och lades ner 1879.

Utskeppning för alla ugnarna gjordes naturligtvis i Katthammarsvik.