Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo: Prästgården 1:2 skola

Skolan ligger öster om Kräklingbo kyrka, mellan den gamla vägslingan i väster och den nya vägen i öster.

Skoltomten är uppdelad i två hälfter: i norr är den nybyggda skolan uppförd, i söder före detta lärarbostad, gammal fruktträdgård med träd samt en av skolbarn lagd "trojeborg".

Entré till skolgården från väster, i den nya skolans östra del är en brandstation tillbyggd med dörrar mot nya vägen i öster.

Längs gamla vägen i öster en rad av lindar och kastanjer. I frukträdgården finns bland annat cypresser.