Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Sjonhem: Bebyggelsens framväxt kring kyrkan

I början av 1700-talet lång gårdarna i denna skogsrika socknen  i två områden med åkermark.

Fyra gårdar samlades längs en landsväg i norr och kyrkan och  prästgården och sju gårdar i det södra. Förutom prästgården låg Gervide som närmaste gård vid kyrkan, söder om landsvägen.

Under de efterföljande två seklen uppstår cirka 25 gårdar genom partsklyvningar. Den högsta koncentrationen ligger utefter vägen i norr från Sjonhemsbacke och upp till Hellinge – där de större ursprungsgårdarna var belägna.

Det trettiotal mindre boställen som uppfördes var koncentrerade från kyrkan och västerut förbi Sjonhemsbacke samt utefter landsvägen mot Vänge.