Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Sjonhem

I Sjonhem finns rester efter fem kalkugnar.

Norr om Hellinge fanns två produktionsplatser varav den ena hade murar på 3 meters på 1930-talet.

Söder om Petsarve låg en ugn som hade startats upp före 1733.