Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge Bölungs 1:13 skola/bygdegård

Skolhuset i Källunge stod klart 1925 på avstyckad fastighet. Tillsammans med bastubyggnad ligger skolan ungefär 500 meter norr om kyrkan.

På baksidan finns den före detta lärarbostaden och en del andra byggnader.

Skoltomten domineras av en stor grusplan framför skolan och i söder av ett litet, parkliknande område.

Sedan skolverksamheten lagts ner fungerar byggnaden som bygdegård.