Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge Larsarve Stationshus

Byggnaden Källunge stationshus vid Larsarve har genomgått stora förändringar sedan verksamheten vid järnvägen lagts ner.

Båda långsidor har byggts till. Tre stora fackverksfönster på gaveln har ersatts av två mindre och en dörr har tagits upp.

Huset är reveterat och båda skorstenarna är borta.

Mycket lite påminner om dess ursprungliga funktion.