Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Källunge

Källunge är den historiskt sett mest den vattenkraftberoende socknen på Gotland.

Förutsättningarna för vattenkvarnar har således varit god och sedan 1600-talet åtta platser för vattenkvarnar noterats. Däremot inga väderkvarnar.

 

Som mest intensiv var verksamheten enligt 1807 års skatteläggning då sju kvarnar registrerades.

Liksom tendensen i övriga delar av Gotland minskade vattenkraften under 1800-talet. I slutet av seklet var verksamheten mycket reducerad.

I Källunge har vattenkvarnarna dock inte ersatts med väderkvarnar.

Den enda kvarvarande kvarnen enligt 1973 års kvarn-inventering var den vid Lilla Tollby, som då noterades vara ruinerad.