Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boys Action

Boys Action!
Scenisk dans för unga!

Du lär dig dansa i grupp tillsammans med andra pojkar, Boys Only.
Innehåll: Olika dansstilar med inslag av  Akrobatik, Snurr och hoppteknik, Modern dans och Brakedance.