Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlannin Seutu työnantajana / Jobba inom Region Gotland

Saaren suurin työnantaja on Gotlannin Seutu, joka työllistää yli 6 000 henkilöä. Seutu palkkaa noin 500 uutta työntekijää joka vuosi. Kesällä tarvitsemme vielä enemmän työntekijöitä, lähinnä hoito- ja hoiva-alalla. Avoimet työpaikat julkaistaan kotisivulla seuraavassa linkissä: http://www.gotland.se/jobbahososs.