Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ความรุนแรงภายในครอบครัว / Våld i nära relationer

ความช่วยเหลือฉุกเฉินและการป้องกัน / Akut hjälp och skydd

หากมีเหตุการณ์ด่วนต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนถึงหน่วยงาน SOS ที่หมายเลข 112

งานบริการสังคมจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกทำร้าย และให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในความดูแล หากคุณต้องการได้รับความช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉินที่มีปัญหาครอบครัว มีภัยคุกคาม หรือความรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัวในช่วงตอนเย็น กลางคืน และวันหยุด คุณสามารถติดต่อหน่วยงานบริการสังคมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0498-26 91 45 เปิดบริการทุกวันสำหรับเหตุด่วนของเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงเวลา 16.00 -03.00 น. สำหรับก รณีเร่งด่วนในช่วงวันและเวลาทำการ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานบริการสังคม – และการรัก ษาพยาบาลครอบครัวด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์  0498-26 88 19 

ศูนย์ช่วยเหลือสตรีฉุกเฉิน (Terrafem) เป็นสายด่วนสำหรับผู้หญิงที่มาจากต่างประเทศ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าบริการทางโทรศัพท์แต่อย่างใด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  020-52 10 10

 

สำหรับเยาวชน / För dig som är ung

คุณรู้สึกกลัวไหม  มีใครที่คุณรู้จักได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายหรือไม่  มันไม่ใช่ความผิดของคุณ !  คุณสามารถติดต่อโทรศัพท์มายังหน่วยงานให้ความช่วยเหลือสิทธิเด็กในสังคม (Barnens Rätt I Samhället หรือ BRIS) ได้ตลอด 24 ชม. หากคุณได้รับการถูกตีหรือถูกทำร้าย ถูกระราน หรือมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดี หน่วยงาน BRIS เราจะเก็บความลับของคุณ และจะไม่เปิดเผยชื่อ ถ้าคุณไม่ต้องการ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 116 111