Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ช่องทางการติดต่อและเวลาทำการ / Kontakt och öppettider

ยินดีต้อนรับ / Reception

อาณาบริเวณของวิสบูรี่  (Visborgsområdet) แห่งเมืองวิสบี้ (Visby) ถือเป็นศูนย์กลางการบริห ารเมือง Gotland คุณสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ต้อนรับได้ที่ทางเข้าโรดฮูเซท (Rådhusets entré)

ที่อยู่ติดต่อ : Visborgsallén 19, 621 81 Visby

เวลาเปิดทำการ:
 

จันทร์ – ศุกร์   เวลา 07.45 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์                     เวลา 07.45 - 13.00    น.
วันทำการระหว่างวันหยุด เวลา 10.00 - 12.00 น.

                              
การบริหารงานส่วนกลางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการตั้งอยู่ที่
Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby.


การบริหารงานส่วนกลางระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งอยู่ที่ 
Regementsgatan 6, Visby.
 

หมายเลขโทรศัพท์  / Telefon

เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00
 

เวลาเปิดทำการโทรศัพท์:

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00   น.
วันนักขัตฤกษ์  เวลา 07.00 - 14.00 น.
วันทำการระหว่างวันหยุด  เวลา 09.00 - 14.00 น.

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  / E-post

regiongotland@gotland.se

 

ล่าม / Tolk

หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้