Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ویسبی یک شهر بازرگانی / Hansestaden Visby

گتلند در وسط دریای  بالتیک  قرار دارد، 9 میل از ساحل سوئد و 13 میل  ساحل ساحل لتونی فاصله  دارد. موقعیت جغرافیایی این مکان را  به محل ملاقات طبیعی تبدیل کرده که در آن هزاران سال روابط تجاری و تماس های بین المللی برقرار بوده  است.  در طول تاریخ گتلند تا حدودی از طریق اتحادیهٔ بآزرگآنآن یک رابط قوی تجاری بین شرق و غرب بود است.

شهر بازرگانی ویسبی که آن قسمتی از شهر است که داخل دیوارحلقوی قرار دارد، و در سال 1995 در فهرست یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی جهان به ثبت رسید.

این شهر بازرگانی خود یک میراث زنده است که دارای محل سکونت، فعالیت و تجارت است.