Kontakt

 
تلفن / Telefon
برای تماس با فعالیت های منطقهٔ گتلند شما میتوانید با یک شمارهٔ تلفن مشترک تماس بگیرید. هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید. برای دریافت اطلاعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت با یک اپراتور شمارهٔ 9 را فشار دهید.
شماره تلفن: 00 90 26-0498
 
 
ایمیل / E-post
regiongotland@gotland.se
 
مترجم / Tolk
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پروندهٔ شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن مترجم به شما کمک بکند. برای دریافت کمک با ادارهٔ مربوطه تماس بگیرید.
 
 
 
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

فارسی/Persiska

به وب سایت منطقهٔ گتلند خوش آمدید!

 

اطلاعات به زبان فارسی /Information på persiska (PDF

 

اطلاعات در مورد منطقهٔ گتلند /  Om Region Gotland

منظرهٔ گتلند شامل تنها یک شهرداری می‌باشد و از تاریخ 1 ژانویه 2011 منطقهٔ گتلند نامیده میشود.  این منطقه حدود 57300 نفر جمعیت دارد که 24000 نفر آنها در ویسبی که تنها شهر گتلند است، زندگی‌ میکنند. بزرگترین مرکز جمعیت در بیرون ویسبی، همسه، سلیته، روما و کلینته هامن می‌باشد.

 

منطقهٔ گتلند در چندین زمینهٔ مختلف به شهروندان سرویس میدهد. منطقه ازجمله مسئوليت مدرسه، مراقبت از کودکان، کتابخانه ها، مراقبت های بهداشتی، مراقبت از سالمندان و مراقبت از معلولان را به عهده دارد. این منطقه همچنین مسئوليت بهداشت، پارک ها، برنامه ریزی برای جاده ها، حمل و نقل، آب و فاضلاب، و غیره را بو عهده دارد.

 

در گتلند هیچ شورای استان وجود ندارد و بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و دیگر وظایف معمول به عهدهٔ منطقهٔ گتلند می‌باشد. این منطقه همچنین مسئوليت مسائل توسعه منطقه ای، که در بسیاری از جاهای دیگر در کشور توسط دولت استانی مدیریت میشود را به عهده دارد. گتلند خود هم یک شهرستان می‌باشد.

 

چشم انداز گتلند 2025 / Vision Gotland 2025

چشم انداز گتلند 2025 یک برنامه ای است برای آیندهٔ گتلند.در این چشم انداز نوشته شده که  گتلند باید خلاق ترین و جدیترین مکان دریای  بالتیک باشد که سرشار از نزدیکی، رشد پایدار و پر از شور و حرارت برای زندگی باشد.

 

گتلند- یک کممون محیط زیستی‌ / Gotland - en ekokommun

گتلند- یک کممون محیط زیستی‌ یک ابتکار عمل از طرف منطقهٔ گتلند می‌باشد برای ایجاد یک جامعه پایدار ازلحاظ محیط زیستی‌. این  شامل تمام افراد در گتلند می‌باشد و هدف این است که  با همکاری  گسترده بتوانیم  به یک جامعه با محیط زیست پایدارو با رشد پایدار در گتلند در سال 2025 داشته باشیم.

برای اطلاعات بیشتر  در مورد کار  منطقهٔ گتلند برای ایجاد  یک جمعی‌ پایدار میتوانید  به سایت انگلیسی درزیر کلیک کنید http://www.gotland.se/2669

 

جزوه / Broschyrer

در صفحهٔ انگلیسی ما لینک برای جزوه به زبانهای مختلف وجود دارد

http://www.gotland.se/english