Kontakt

Puhelin/Telefon
Gotlannin Seudun toiminnot tavoittaa yhteisestä puhelinnumerosta. Soittaessasi meille vastaa puhevastaaja ja valitset painamalla näppäimiä. Jos haluat tiedon englanniksi tai haluat puhua puhelunvälittäjän kanssa, paina numeroa 9.

Puhelinnumero on: 0498-26 90 00.

Sähköposti/E-post
regiongotland@gotland.se

Tulkki/Tolk
Virkailija joka käsittelee asiasi hallinnossa auttaa sinua tilaamaan tulkin kokoukseen. Ota yhteys hallintoon niin saat apua.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Suomeksi/Finska

Tervetuloa Gotlannin Seudun kotisivulle!
 

 

Tietoa suomeksi (PDF) /Information på finska (PDF)

 Gotlannin Seudusta / Om Region Gotland
Gotlannin maakunta koostuu yhdestä ainoasta kunnasta, jonka nimi vuoden 2011 tammikuun 1. päivästä lähtien on Region Gotland (Gotlannin Seutu). Seudulla on noin 60 000 asukasta, joista noin 26 000 asuu Visbyssä, Gotlannin ainoassa kaupungissa. Visbyn ulkopuolella suurimmat taajamat ovat Hemse, Slite, Roma ja Klintehamn.

Gotlannin Seutu antaa kansalaisille palveluja monilla eri aloilla. Seutu vastaa muun muassa koulusta, lastenhuollosta, kirjastosta, terveyden- ja sairaanhoidosta, vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisten hoivasta. Seudun vastuulla ovat myös puhtaanapito, puistot, teiden ja kuljetusten suunnittelu sekä vesi ja viemäri yms.

Gotlannissa ei ole maakäräjiä, vaan Gotlannin Seutu huolehtii sairaanhoidosta, joukkoliikenteestä ja muista perinteisistä maakäräjien tehtävistä. Seutu vastaa myös alueen kehityskysymyksistä, joita Ruotsissa monilla muilla alueilla hoitaa lääninhallitus. Gotlanti on myös oma lääninsä.
 

Visio Gotlanti 2025 / Vision Gotland 2025
Visio Gotlanti on Gotlannin tulevaisuudensuunnitelma. Visiossa sanotaan että Gotlannin on oltava Itämeren alueen kaikkein luovin ja maagisin paikka, jota leimaavat läheisyys, kestävä kasvu ja joka on täynnä elämänhalua.
 

Gotlanti – ekokunta / Gotland – en ekokommun
Ekokunta Gotlanti on Gotlannin seudun aloite ekologisesti kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Se käsittää kaikki Gotlannissa asuvat ja haastaa laajaan yhteistyöhön, jotta Gotlannista voitaisiin luoda ekologisesti vahva kestävän kasvun yhteiskunta vuoteen 2025 mennessä.

Englanniksi voit lukea lisää Gotlannin Seudun työstä kestävän yhteiskunnan luomiseksi webistä: http://www.gotland.se/2669.
 

Esitteitä / Broschyrer
Englanninkielisellä sivullamme on linkkejä erikielisiin esitteisiin. Katso: http://www.gotland.se/english.