Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Prästgården 1:5 Skola

Fastigheten är belägen öster om vägen mitt emot Vamlingbo kyrka.

Den gamla skolan byggdes färdig till 1847. Det är ett traditionellt stenhus i 1½ plan med brant tegelklätt sadeltak.
Den nya skolbyggnaden, som invigdes 1917, är ett vitputsat stenhus med parhusplan och bakbygge. Brant tegelklätt sadeltak. Fönstren är karaktäristiska med sina sexdelade bågar och tvärpost.

Tomten är öppen med träd längs södra och västra gränserna. Skolgården har varit större då den också gett plats för den nya skolbyggnaden.

 

Idag är fastigheten privatägd efter nedläggning av skolverksamheten och försäljning på 1990-talet.