Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Vamlingbo

I Vamlingbo finns fyra byggnader kvar som haft agtak som täckmaterial. 

Bottervegårdens är en av de största med agtak på Gotland.

Ladugården är från 1800-talets andra hälft, men återuppbyggd efter en brand på 1980-talet.