Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Vamlingbo

Vamlingbo har ett drygt tjugotal byggnader med flistak.

Lika många byggander har tidigare haft flistak, varav majoriteten har legat på fiskebodarna.

Vid 1800-talets början har det sannolikt varit flistak på samtliga mangårdsbyggnader. Numer är det bara på museigården Bottarve och byggnadsminnet Simunde det ligger kvar.