Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Vamlingbo

Under 1600-talet fanns sju kvarnar i Vamlingbo, varav två låg så att de kunde drivas av vattenkraft.

I början av 1800-talet hade 16 väderkvarnar tillkommit och i slutet av seklet ytterligare några medan vattenkvarnarna hade tagits ur bruk.

Vid denna tid fanns 29 väderkvarnar vilket var flest på Gotland följt av Fårö och Näs.

23 av dessa fanns kvar vid en inventering i början av 1970-talet.

Att så många kvarnar bevarats antas bero på att de flesta (18 stycken) var byggda som hättkvarnar i sten.

Strax norr om byn, på Hundlausar, står tre hättkvarnar ute på en välhävdad betesmark.