Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Augstens 1:16 Affär

Affären, byggd 1909, ligger nära vägen, aningen dold i vegetation.

Fasad med eternitplattor.

 

 
Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).