Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Ängvards 1:8 Mejeri

Mejeriet ligger längs stora vägen, mittemot vägen ner mot Kvarne och Grumpe fiskeläger.

Mejeriet uppfördes 1911 och var i drift fram till 1968.

Byggnaden har därefter används som syateljé.

 

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).