Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Västlandslänningar S:33 K Fiskeläge

Fiskeläge för Västlandsgårdarna.

Här finns gamla stenbyggnader varav den ena är lite kombinerad båtbod och fiskebod.

I Strandkanten finns fem länningar och två lite enkla pirar.