Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Grumpe S:24 K Fiskeläge

Grumpe (Grumpbod) ligger i en svag sluttning med utblick över viken. Ett tiotal länningar på udden  ger läget en stark karaktär.

De fyra stenbodarna är sannolikt uppförda under 1880-talet eller i början av 1900-talet.

Här ligger också ett ganska förfallet båthus med spåntak.

Läget har tidigare också fungerat som utskeppningsplats för slipstenar som tillverkades för stenindustrin i Burgsvik.