Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Klasen S:112 K Fiskeläge

Klasen är ett litet fiskeläge vid Kättelvik.

1973 fanns två stenbodar med flistak och två träbodar med faltak, samt en redskapsbod och ett torrdass.

Inga av bodarna är gamla. De användes redan 1973 främst för övernattning med upplagda steninhägnader.