Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Norebod K Fiskeläge

Välbevarat fiskeläge med elva bodar, främst i sten, från 1700- och 1800-talen.
 

De flesta av bodarna har spåntak, men här finns även faltak samt ett flistak.

1932 byggdes en liten brygga och de stenlagda länningarna övergavs.

1997 göts nya cementbryggor. Västerut bakom bodarna finns ett gistrum.

Fiskeläget är omgärdat av stenvast.