Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Holm S:122 K Fiskeläge

Holm är ett vackert och ålderdomligt fiskeläge med fem bodar, varav fyra dubbelbodar, tätt intill varandra på rad med långsidan mot havet.

Bodarna är från 1800-talet. De var mycket nergångna under 1950-talet och har därefter restaurerats.

I dubbelbodarna har endast ena halvan eldstad vilket tyder på att den andra halvan var tänkt enbart för redskapen.