Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öarna runt ön

Runt Gotlands och Fårös kust ligger en rad öar och holmar. Genom historien har de brukats på olika vis.

För sjöfarten har lotsar och fyrarna haft stor betydelse. Holmarna har också brukats för sommarbete för kustsocknarna.

Flera öar och holmar har också haft militär strategisk betydelse.