Kontakt

Puhelin/Telefon
Gotlannin Seudun toiminnot tavoittaa yhteisestä puhelinnumerosta. Soittaessasi meille vastaa puhevastaaja ja valitset painamalla näppäimiä. Jos haluat tiedon englanniksi tai haluat puhua puhelunvälittäjän kanssa, paina numeroa 9.

Puhelinnumero on: 0498-26 90 00.

Sähköposti/E-post
regiongotland@gotland.se

Tulkki/Tolk
Virkailija joka käsittelee asiasi hallinnossa auttaa sinua tilaamaan tulkin kokoukseen. Ota yhteys hallintoon niin saat apua.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Poliittinen organisaatio/Politisk organisation

Seutuvaltuusto/Regionfullmäktige

Gotlannin Seudun korkein päättävä elin on seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto on kansan valitsema ja sen kokoukset ovat avoimia yleisölle.Seutuvaltuustossa on 71 jäsentä, jotka valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi.

Koska Gotlannissa ei ole maakäräjiä seutuvaltuusto  päättää myös  sellaisista asioista, joista normaalisti päättävät maakäräjät, kuten sairaanhoidosta ja  joukkoliikenteestä.

Seutuvaltuusto päättää seudulle ja sen asukkaille erityisen tärkeistä kysymyksistä. Valtuusto  päättää esimerkiksi veroista, maksuista, seudun  budjetista, suurista  investoinneista sekä toiminnan suunnitelmista ja tavoitteista.

Joka lautakunnalla on oma vastuualueensa/Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Seutuvaltuuston alaisina on 10  lautakuntaa, jotka vastaavat eri toiminta-aloista.


Seutuhallitus  on lautakunta, joka ohjaa ja koordinoi seudun yhteisiä tehtäviä ja  seuraa muiden lautakuntien  työtä. Hallitus valvoo myös seudulle  erityisen merkittävien alojen kehitystä. Seutuhallitus toteuttaa seutuvaltuuston päätökset ja valmistelee seutuvaltuustossa käsiteltävät asiat.

Gotlannin Seudun lautakunnat:

 • Seutuhallitus
 • Lapsi- ja koulutuslautakunta
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta
 • Lukio- ja aikuiskoulutuslautakunta
 • Terveyden- ja sairaanhoidon lautakunta
 • Potilaslautakunta
 • Sosiaalilautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Vaalilautakunta
 • Yliholhoojalautakunta

Seudun edustajien (poliitikkojen) yhteystiedot löydät seuraavasta linkistä: http://www.gotland.se/61394

Joka lautakuntaan kuuluu yksi tai useita hallintoja, jotka koostuvat työntekijöistä, ns. virkailijoista. Gotlannin Seudun korkein johtaja on seudunjohtaja Jan Björinge ja hän on seudun virkailijoiden päällikkö. Hallinnot panevat toimeen lautakuntien päätökset. Gotlannin seudulla on yhdeksän hallintoa.
 

 •  Johtokonttori
  Vastaa kokonaisjohdosta ja hallinnosta.
   
 • Yhteiskuntarakennushallinto
  Yksityiskohtainen ja yleinen suunnittelu, rakennusluvat, ympäristön- ja terveydensuojelu, vesi ja jätteet, joukkoliikenne ja pelastuspalvelu.
   
 • Tekninen hallinto
  Kiinteistöhallinto, vesi ja viemäri, satama ja puistoympäristöt
   
 • Lukio ja aikuiskoulutus
  Lukiokoulutus, aikuiskoulutus ja kansankorkeakoulu.
 • Sosiaalihallinto
  Vanhustenhuolto, toimintarajoitteisten hoiva sekä yksilö- ja perhehuolto
 • Terveyden- ja sairaanhoidon hallinto
  Lääninsairaanhoito, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja hammashoito
   

Kansalaisaloitteet/Medborgarförslag

Jos olet kirjoilla Gotlannissa sinulla on oikeus tehdä aloitteita seutuvaltuustossa, niin sanottuja kansalaisaloitteita. Tämä oikeus koskee myös lapsia ja nuoria sekä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, joilla ei ole kunnallista äänioikeutta. Yhdistykset, yritykset tai vastaavat eivät voi tehdä kansalaisaloitteita.

Kansalaisaloitteita varten on erillinen lomake, joka on allekirjoitettava kirjallisesti ja lähetettävä seutuvaltuustoon. Kansalaisaloitelomakkeen linkki löytyy netiltä: http://www.gotland.se/44835
 

Tietoja vaaleista/Information om val

Vieraile vaaliviranomaisen kotisivulla: http://www.val.se niin saat ajankohtaista tietoa yleisistä vaaleista.