Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn: Kyrkogården 1:1 Klockarebostad Byggnadsminne

Byggnaden är en knuttimmrad enkelstuga från 1700-talets första hälft, en av få bevarade bostadshus i denna teknik.

Under 1800-talet blev byggnaden inpanelad med breda bräder.

Taket är faltäckt.

Huset består av farstu, litet kök med bakugn och vardagsstuga med fattigmanskakelugn och reveterade väggar.

 

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2 Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-145-85

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).