Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn: Lilla Mafrids 1:66

Gårdsmiljö från slutet av 1800-talet med inpanelat bulhus från 1870-talet på hög stensockel.

Manbyggnad och flygel obetydligt förändrade. Här finns också träladugård.

Gården ligger öppet i landskapet i skogskanten.