Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alléer Rute

Längs det allmänna vägnätet finns en allé i Rute.

Den har hamlad ask, är cirka 50 meter lång - och finns norr om Talings gård på väg 679.

Längs enskilda vägar finns tre alléer varav en är dubbelsidig bestående av alm och ask.